LUTOBORSKI SPEDITION – Transport, Spedycja, Współpraca – Krotoszyn

Sukces w branży logistycznej

Zmodernizowany świat, w którym odpowiedź „nie wiem, jak” lub „nie jest to możliwe” nie ma prawa bytu nasuwa pewne wymogi, do których niedopasowanie grozić może niebezpieczeństwem „pozostania w tyle” czyli za konkurencją.

Istnieje wiele podzielonych opinii na temat, co ma największy wpływ na sukces przedsiębiorstwa. W każdej firmie, istnieją trzy filary: zarząd, pracownicy i klienci. Spoglądając na człony firmy logicznym jest, że zarząd wynagradza pracowników, by ci pozyskali klientów, którzy będą aktywnie dokonywać zakupów, jeśli zatem stracimy klientów, pracownicy stracą pracę a zarząd utraci rentowność przedsiębiorstwa. Fundamentem każdego biznesu jest klient. Ważnym jest zatem traktowanie dobra klienta na miejscu priorytetowym.

Inwestycja w nowoczesne systemy oprogramowania oraz technologie nie tylko ułatwia pracę indywidualną członków zespołu, na przykład, planistów spedycji międzynarodowej, ale również wspiera wydajność pracowników i przyczynia się do rentowności przedsiębiorstwa (jeśli pokusilibyśmy się spojrzeć w przyszłość).

Transport drogowy w Polsce jest dominującym sektorem gospodarczym i jak donosi Główny Urząd Statystyczny wytwarza blisko 10% PKB, dając zatrudnienie ponad milionowi pracowników, kreując ogromne możliwości dla rozwoju międzynarodowego transportu towarów w najbliższych latach. Prognozy dla branży usług przewozowych, mimo trudności związanych z wysokimi podatkami, malejącą zyskownością, rosnącymi kosztami paliwa, opłat drogowych i wydatkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, a co najbardziej widoczną silną konkurencją na rynku, są bardzo korzystne.

Głównym trendem w gospodarce przewozowej jest jakość wykonywanych usług, co ma ogromny wpływ na budowę i utrzymanie pozytywnych relacji ze zleceniodawcami. Dzięki prostemu schematowi opartemu na teorii 6W: ciężka praca, elastyczność, właściwy klient, właściwa cena, wsparcie przewoźników poprzez łatwy dostęp do istotnych zasobów wiedzy, otwarte porady i wymiana doświadczeń, odniesienie sukcesu przestaje wydawać się niemożliwe.